Destilovana voda


Proizvođač: BELIF

Pakovanje: 1L


2,00 KM

DEMI voda je mehanički i hemijski čista voda dobijena savremenim tehnološkim postupkom sa kationskim i anionskim jonoizmjenjivacima kojim se postiže najveća moguća kvaliteta vode. Ne sadrži katione kalcija, magnezija, natrija; anione bikarbonata, karbonata, hlorida, sulfata, nitrata, i teške metale. Mjerenje kvaliteta vrši se prema standard ISO 7888. Primjenjuje se za: hladnjake, akumulatore, pegle/glačala, paročistače, laboratorije, kozmetičke preparate, ovlaživaće zraka, za razblaživanje alkohola. Elektro provodljivost < 5,0 µS/cm. 

Pakovanje: 1L


Tags: DESTILOVANA VODA
Specifikacije

Slični proizvodi


Nazad: Ostale tekućine