Induktivni grijač TIH 030mSKF TIH 030m induktivni grijač konstruiran je za zagrijavanje ležaja koji se montiraju na osovinu s određenim preklopom. Toplina dovodi do širenja ležaja što eliminira potrebu za korištenjem sile tijekom montaže ležaja na osovinu.


Cijena na upit

Namjena grijača

TIH 030m konstruiran je za zagrijavanje kotrljajućih ležaja. Također je moguće zagrijavati i ostale metalne predmete koji oblikom to dozvoljavaju te ih na taj način montirati. Kao primjer navodimo razne čahure, prestene, remenice, zupčanike i ostale metalne predmete. Svi ležaji koji svojim unutarnjim promjerom prolaze kroz induktivni svitak, a vanjskim promjerom ne prelaze dimenzije grijača između zavojnice i vertikalnog dijela jarma mogu se zagrijati na taj način. Ležaji unutarnjeg promjera manjeg od promjera induktivnog svitka mogu se namjestiti na jedan od tri standardna dodatna jarma iz kompleta.


Princip rada induktivnog grijača

TIH 030m stvara toplinu prolaskom električne energije u zatvorenom strujnom krugu u koji je smješten induktivni svitak. Struja visokog napona i male snage prolazi kroz veliki broj namotaja induktivnog svitka i inducira struju malog napona i velike snage na radnom predmetu. Zbog toga što radni predmet ima električne karakteristike svitka sa jednim, kratko spojenim namotajem, velika jakost struje stvara toplinu u radnom predmetu.  Budući da se toplina stvara u radnom predmetu svi ostali dijelovi grijača ostaju nezagrijani – hladni. Temperaturna razlika od 90 °C između ležaja i osovine na koju se ležaj montira dovoljna je da omogući jednostavnu montažu. U uvjetima temperature okoline od 20 °C ležaj je potrebno zagrijati na temperaturu od 110 °C.


Ostale značajke grijača

  • Daljinski upravljač

Da bi poboljšali jednostavnost i učinkovitost korištenja grijača te eliminirali mogućnost dodira sa zagrijavanim predmetom tijekom procesa zagrijavanja, TIH 030m grijač opremili smo daljinskim upravljačem pomoću kojeg se postupkom zagrijavanja može upravljati s određene udaljenosti od samog grijača.

  • Induktivni svitak

Zbog postizanja maksimalne učinkovitosti grijanja, induktivni svitak SKF-ovog grijača smješten je izvan kućišta grijača i omogućava postavljanje ležaja oko njega. Ta značajna inovacija rezultira smanjenjem vremena zagrijavanja i utroška energije te konačnom uštedom troškova zagrijavanja.

  • Okretni jaram

Zbog jednostavnijeg rukovanja s jarmom tijekom postavljanja ležaja oko induktivnog svitka ili jarma na vrhu, grijač je opremljen okretnom polugom za veliki jaram.

  • Spremište za jarmove

Sva tri dodatna jarma mogu se spremiti unutar kućišta grijača. Spremišta za dodatne jarmove nalaze se iza sklopivih držača ležaja. Mali i srednji jaram smješteni su zajedno u jednom, a veliki u drugom spremištu. 


Opis

Rad induktivnog grijača kontrolira se unutarnjom elektronikom u jednom od dva režima rada. Korisnik može odabrati željenu temperaturu ležaja u TEMP MODE – temperaturnom režimu rada ili podesiti vrijeme tijekom kojeg će se ležaj zagrijavati u TIME MODE – vremenskom režimu rada. Snaga zagrijavanja može biti podešena na 100% ili 50% za sporije zagrijavanje osjetljivijih radnih predmeta (na primjer ležaji s povećanom zračnošću:(C1 ili C2).


Sastavni dijelovi grijača

TIH 030m induktivni grijač sastoji se od čelične jezgre U-oblika s induktivnim svitkom koji okružuje jedan od vertikalnih nosača. U sastavu grijača nalazi se i daljinski upravljač.
Upravljanje grijačem obavlja se zajednički: putem elektronike daljinskog upravljača i elektronike smještene u samom grijaču. Mobilni jaram koji se postavlja na okomite nosače omogućava montažu ležaja – radnih predmeta. Najveći od tri jarmova može se okretati oko vertikalnog nosača. Za smještaj manjih radnih predmeta na raspolaganju su dva manja jarma.
Temperaturna sonda također je uključena u standardne sastavne dijelove grijača, baš kao i rukavice otporne na visoku temperaturu.

SKF TIH 030m induktivni grijač konstruiran je za zagrijavanje ležaja koji se montiraju na osovinu s određenim preklopom. Toplina dovodi do širenja ležaja što eliminira potrebu za korištenjem sile tijekom montaže ležaja na osovinu.

Specifikacije

Slični proizvodi


Nazad: Proizvodi za održavanje