Zglobni ležaji i glave

categories/181221_125830223586_180317_195317297180_Capture

Zglobni ležajevi su izvedeni tako da mogu preuzimati pokrete otklona između osovine i kučišta, ili oscilirajuće kose nagibe u toku rada, ali kod relativno niskih brzina klizanja. SKF zglobni ležajevi se mogu dobiti kao radijalni, aksijalni ili kao ležajevi sa kosim dodirom. Izvedba čelik-na-čelik zahtijeva dodatno podmazivanje. Ležajevi se mogu dobiti i u drugoj izvebi, kao ležajevi kojima ne treba posebno održavanje. SKF zglobni ležajevi su temeljito ispitani, dokazali su se u pogonu pod teškim uvjetima, pa se mogu smatrati potpuno pouzdanim. Oni zadovoljavaju želje projektanata, a materijal i kvaliteta im osiguravaju dug vijek trajanja. Nove izvedbe sa više žlijebova za podmazivanje kod većih ležajeva tipa čelik-na-čelik poboljšavaju podmazivanje i omogućavaju daleko veće intervale između dva podmazivanja.

Zglobne glave se sastoje od metalne ručke sa zaobljenjem na kraju u kojem je kučište i od jednog standardnog radijalnog bačvastog kliznog ležaja ili od ručke sa kučištem na kraju i unutrašnjeg prstena bačvastog kliznog ležaja te jednog umetnutog suhog kliznog inserta. SKF zglobne glave se mogu dobiti kao: čelik-na-čelik ili čelik-na-bronci zglobne glave, koje trebaju periodično biti podmazane, ili u izvedbi koja ne treba posebnog održavanja. Sve su izvedbe isprobane u pogonu i vrlo pouzdane. SKF zglobne glave vidno smanjuju troškove, kako nabave, tako i u eksploataciji. Imaju vrlo dug vijek trajanja.

SKF zglobne glave popularnog asortimana se proizvode sa unutrašnjim narezom i sa vanjskim narezom. Desni narez je standardan. Mogu se posebno naručiti i izvedbe sa lijevim narezom.

Poredaj po:

Naziv proizvoda
  Odaberi proizvođača

   Pretraži:


   Rezultati

   Prikaži:

   10

    proizvoda po stranici


    Rezultati

    Prikaži:

    10

     proizvoda po stranici